Het juiste onderhoud aan uw beveiligingssystemen is essentieel voor de risicobeheersing van uw organisatie.

Kadins werkt regelmatig samen met vooraanstaande adviesbureaus en installateurs op het gebied van beveiligingssystemen. Van ontwerp tot de organisatie van het juiste onderhoud.

Read More…

Conditiemeting boven en onder het wateroppervlakte op basis van de NEN 2767-4.

Kadins verzorgt inspecties volgens NEN 2767-4. Niet alleen boven de waterlijn maar indien gewenst ook onder het wateroppervlakte. Deze werkzaamheden verrichten wij bijvoorbeeld bij objecten als bruggen, sluizen, gemalen, duikers, kademuren, afvalwaterzuiveringen, havens, enz. Wij werken samen met duikbedrijven maar beschikken ook zelf over technieken om onder water en in zeer nauwe ruimtes zoals duikerverbindingen inspecties uit te voeren.

Read More....

Kadins werkt samen met gemotiveerde en zelfstandige professionals.

Kadins werkt regelmatig samen met zelfstandig professionals. Als uit de behoefte van de klant blijkt dat het zinvol is externe capaciteit of expertise in te schakelen dan organiseren wij dit. Wij beschikken over een groot netwerk van gemotiveerde en zeer deskundige professionals.

Read More…