Asset management algemeen

Asset management is in de afgelopen jaren een steeds vaker voorkomende term in organisaties waar (fysieke) bedrijfsmiddelen worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Sinds 2014 bestaat de Nederlandse norm NEN-ISO 55000 waarin omschreven is wat verstaan wordt onder “asset management”.

De bijna letterlijke vertaling van de definitie van assetmanagement is: Asset management bestaat uit alle gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets.

Asset management is daarmee duidelijk een breder omvattend geheel dan onderhoudsmanagement, maar onderhoudsmanagement is wel degelijk een belangrijk deel binnen asset management.

Asset management gaat niet alleen over bedrijfsmiddelen en techniek, maar is gebaseerd op een aantal basisbeginselen te weten:

  • Waarde (assets bestaan om waarde op te leveren)
  • Afstemming (asset management vertaald de organisatiedoelstellingen naar technische en financiële beslissingen, plannen en activiteiten)
  • Leiderschap (leiderschap en bedrijfscultuur zijn essentiële factoren die invloed uitoefenen op het realiseren van waarde)
  • Waardeborging (asset management waarborgt dat assets voldoen aan het vereiste doel)

Kadins adviseert bedrijven vanuit dit gedachtegoed. Wij bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) waarin beschreven wordt hoe u vanuit de huidige situatie wil ontwikkelen naar de gewenste situatie. Alle voor uw organisatie relevante processtappen rond het asset management gedachtegoed worden hierin beschreven. Maar wij kunnen ook meer inhoudelijk ondersteuning bieden bij de processen waar extra aandacht noodzakelijk is.