Missie en visie

Missie.

Grip op de prestaties en kosten van uw (fysieke) systemen en bedrijfsmiddelen, verspilling tegengaan en u als eigenaar/beheerder/onderhouder ontzorgen.

Wij denken vanuit de missie, visie en de bedrijfsdoelstellingen van u als klant. Weten wat u wil bereiken, weten waar u voor staat, weten wat u (nodig) heeft aan systemen en bedrijfsmiddelen, en zorgen dat dit alles goed op elkaar aansluit, zonder onnodige verspillingen. Het helder maken waarop gestuurd wordt, het overzichtelijk maken en houden van de conditie van de bedrijfsmiddelen en het begrijpen welke maatregelen dan de juiste zijn. Daarbij zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals wetgeving, arbeidsomstandigheden, milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere aandachtspunten.

Wij helpen u de relevante informatie over uw (fysieke) systemen en bedrijfsmiddelen te structureren zodat u als eigenaar, beheerder of onderhouder transparant(aantoonbaar) en op basis van de juiste informatie keuzen kunt maken en beslissingen kunt nemen tegen aanvaardbare risico’s.

Visie.

Wij zien de wereld veranderen. De maatschappij is internationaler dan ooit waardoor de concurrentie toeneemt. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de leefomgeving en producten. De techniek wordt steeds complexer en we moeten met minder mensen meer voor elkaar brengen. Klimaatverandering en afname van grondstoffen dwingen ons om anders te denken en te doen. Het zijn zomaar een paar zaken die ons allen raken en waar we niet omheen kunnen.

We zijn met elkaar de maatschappij en voor een groot deel de veroorzakers van deze veranderingen. Het heeft geen zin om erover te klagen. Het is veel effectiever om na te denken over de consequenties en met elkaar oplossingen te bedenken en kansen te zien.

Veel werk wat voorheen door mensen werd gedaan gebeurd nu door machines en apparaten. De afhankelijkheid van deze (technische) bedrijfsmiddelen en de kennisdragers daarvan neemt daardoor toe. Deze ontwikkeling zal niet stoppen.

Wij delen graag onze kennis met bedrijven en organisaties die dit herkennen. Met onze kennis en onafhankelijkheid kunt u grip houden op deze ontwikkelingen. Wij geloven daarbij in de kracht van de mensen in het bedrijf of de organisatie. De meeste mensen zijn gemotiveerd en deskundig, alleen wordt de ontwikkeling, verbetering of verdere professionalisering vaak geremd door de waan van de dag. Er is altijd iets wat belangrijker lijkt. Ook wordt het beheren en onderhouden van de systemen en bedrijfsmiddelen niet altijd gezien als kerntaak, terwijl ze steeds vaker de onmisbare fundamenten vormen om de doelstellingen te realiseren.

We zien het behalen van uw doelstellingen als trap lopen. Als je te grote stappen maakt ga je struikelen en kom je niet waar je wil, op de manier die je bedacht hebt. Het is belangrijk eerst goed na te denken over deze stappen en daarna gaan doen, er van leren en verbeteren. De praktijk is nog altijd de beste leermeester.

Wij gaan er vanuit dat onze kosten zich terugverdienen in toename van kwantiteit en/of kwaliteit van de producten waar u voor staat, door toename van de arbeidsomstandigheden en door afname van kosten en/of risico’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *