onderhoudsmanagement algemeen

Onderhoudsmanagement omvat de organisatie en alle taken die nodig zijn om de aanwezige (fysieke) bedrijfsmiddelen in de technische staat te houden of (terug) te brengen, zodat deze de functies kunnen vervullen waar de organisatie behoefte aan heeft.

De kunst bij onderhoud is de balans te vinden tussen de bedrijfseconomische belangen, de mogelijkheden en beperkingen van de techniek en de maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. veiligheid, milieu, duurzaamheid, e.d.

Veel bedrijven en organisaties hebben (fysieke) bedrijfsmiddelen zoals productiemachines, transportmiddelen, gebouwen, terreinen, bruggen, sluizen, gemalen, e.d. in eigendom of beheer zodat ze hun missie, visie en doelstellingen kunnen realiseren. Zonder hun bedrijfsmiddelen zal dat in de meeste gevallen niet mogelijk zijn.

Het zodanig onderhouden dat de bedrijfsmiddelen blijven doen waar ze voor bedacht zijn en zoals gewenst is, is dus essentieel voor het bedrijf of de organisatie. Onderhoud draagt daarmee bij aan de winst en het succes, en hoe effectiever en efficiënter dit is ingericht hoe hoger het rendement.

Toch zien veel eigenaren/beheerders onderhoud enkel als kostenpost. Het lijkt daarom voor de hand te liggen om hierop te besparen. De consequenties hiervan kunnen groot zijn, bijvoorbeeld voor de bedrijfszekerheid en levensduur van de bedrijfsmiddelen. Denk aan risico’s zoals productieverlies, productkwaliteit verlies, vaker onveilige situaties voor mens en milieu eerder afscheid moeten nemen dan gecalculeerde afschrijving.  De gevolgen kunnen vele malen meer aan kosten met zich meebrengen dan de besparing die het aanvankelijk opleverde.

Anderzijds is het verkeerde onderhoud of teveel onderhoud ook niet gewenst. Toch komt dit vaak voor omdat aan onderhoud veel geld wordt verdiend. Verkeerd of teveel onderhoud kan gelijksoortige gevolgen veroorzaken terwijl de onderhoudskosten onnodig hoog zijn. Het is de kunst om de missie, visie en doelstellingen van de organisatie te vertalen naar de juiste onderhoudsactiviteiten.

Onderhoud is uitgegroeid tot een op zichzelf staand vakgebied door de toename van (fysieke) bedrijfsmiddelen. In de afgelopen decennia hebben machines en installatie de plek van mensen ingenomen. In eerste instantie in onveilige omgevingen voor de mens, maar inmiddels ook omdat machines en installaties netter en sneller kunnen werken dan de mens of zelfs dingen doen die de mens niet kan verrichten. De afhankelijkheid van de onderhouders is daarmee fors toegenomen.

Tussen de eigenaar/beheerder en de onderhouder is een wederzijdse afhankelijkheid. De kunst is om elkaars belangen te kennen en te respecteren.