Algemene informatie NEN 2767

De NEN 2767 is een genormaliseerde methode om visueel waarneembare gebreken aan fysieke objecten en bedrijfsmiddelen op een zo objectief mogelijke wijze vast te leggen. Hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen de conditie van verschillende objecten en bedrijfsmiddelen, op verschillende locaties maar ook tussen verschillende vakgebieden en jaartallen. De conditiemeting wordt gebruikt als input voor meerjarenbegrotingen, als toets methode en als stuurmiddel voor prestatiecontracten of uitbesteed onderhoud.

In 2009 is het initiatief genomen om de norm verder uit te breiden zodat deze breder toepasbaar is. Bij de normontwikkeling van de NEN 2767-4 zijn vele organisaties betrokken waaronder eigenaren/beheerders, advies- en inspectiebureaus en software ontwikkelaars.

Het aantal eigenaar/beheerders die gebruik maken van deze normering neemt toe waaronder Rijkswaterstaat, Defensie, Schiphol, provincies, waterschappen, gemeenten maar ook steeds meer commerciële bedrijven en organisaties die gebouwen, terreinen en andere bedrijfsmiddelen beheren of in eigendom hebben zien de toegevoegde waarde.

Hierdoor worden bedrijven die onderhoud uitvoeren ook steeds meer gedwongen aan te haken omdat steeds meer klanten eisen stellen aan de wijze waarop gebreken worden vastgelegd in onderhoud- en inspectierapportages.

Een belangrijke reden voor eigenaren/beheerders om deze eisen te stellen is de toename van de vergelijkbaarheid, maar ook de mogelijkheid om registratie van gebreken op basis van de NEN 2767-4 geautomatiseerd te kunnen koppelen aan objecten/bedrijfsmiddelen in onderhoudsmanagement of asset management systemen.