Fabrikanten, leveranciers, installateurs van onderhoudsgevoelige bedrijfsmiddelen

Veel fabrikanten, leveranciers, installateurs schrijven onderhoud voor bij het geleverde product. Het is in het belang van de fabrikant, leverancier, installateur om een product te leveren dat een juiste prijs/kwaliteit verhouding heeft en het juiste onderhoud aan te bieden zodat het geleverde optimaal inzetbaar is. Daarbij is het van belang dat de klant (eigenaar/beheerder) tevreden is.

De ervaring leert ons dat sommige eigenaren/beheerders het gevoel hebben overgeleverd te zijn aan de fabrikant, leverancier of installateur die een product heeft gemaakt of geleverd. Wat het effect is van het voorgeschreven onderhoud is bij de eigenaar/beheerder vaak niet duidelijk, want hij ervaart nog steeds storingen, en soms net nadat er onderhoud is gepleegd. Deze ervaringen dragen niet bij aan een goede vertrouwensrelatie. De eigenaar/beheerder eist steeds vaker een goede en transparante motivatie waarom bepaald onderhoud noodzakelijk is en als het is uitgevoerd dan is een begrijpelijke rapportage gewenst.

Wij adviseren en ondersteunen fabrikanten, leveranciers en installateurs bij het transparant opzetten van het onderhoud dat zij voorschrijven en uitvoeren. Het voorschrijven is tegenwoordig niet meer een kwestie van alleen de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van alle geleverde apparaten in een mapje doen.

Het systeem of bedrijfsmiddel als samenstelling hoort ook te zijn voorzien van een overzichtelijke en begrijpelijk samenvatting van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen met een duidelijke motivatie.

Wij adviseren en ondersteunen fabrikanten, leveranciers en installateurs met betrekking tot het registreren van het uitgevoerde onderhoud voor de klant. De klant wil steeds vaker dat de registratie van het uitgevoerde onderhoud aan alle verschillende bedrijfsmiddelen die hij in eigendom heeft of beheerd op een uniforme wijze gebeurd. Daarvoor kan de NEN 2767 norm worden toegepast. Wij zijn hierin gespecialiseerd en wij leiden onderhoudstechnici op om deze geüniformeerde registratiemethode toe te passen wanneer hij onderhoud pleegt en zijn onderhoudsrapportage maakt voor de klant.