Kleinere commerciële productiebedrijven

Kadins adviseert en ondersteunt kleinere commerciële productiebedrijven in o.a. de agrarische sector, de voedingssector, materiaalbewerking, productsamenstelling.

Wij merken dat de behoefte bij dit soort bedrijven vaak gericht is op het opzetten van een eenvoudige en effectieve onderhoud basisstructuur voor de belangrijke (productie)bedrijfsmiddelen. Men wil af van het zogenaamde “brandjes blussen” en het gevoel dat er geen grip op te hebben.

Doel is te zorgen dat tegen de laagst mogelijke kosten de bedrijfsmiddelen op correcte wijze functioneren op het moment dat daar behoefte aan is. Veel werkzaamheden worden vaak uitbesteed en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden worden door eigen mensen uitgevoerd.

Het is de kunst om te bepalen welke onderhoud zinvol is en welk onderhoud eigenlijk geen effect of zelfs negatieve effecten heeft op de juiste werking en daarmee op de winst van het bedrijf. De ervaring leert dat veel voorgeschreven (periodiek) onderhoud onvoldoende rekening houdt met de omstandigheden waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt.

Er zijn op deze wijze vaak aanzienlijke kostenbesparingen haalbaar zonder dat het bedrijf daardoor onaanvaardbare risico’s loopt en terwijl de bedrijfszekerheid van de bedrijfsmiddelen en daarmee de winst toeneemt.

Wij adviseren en ondersteunen bij het organiseren en opzetten van de onderhoudsstructuur, bij het bepalen van het juist onderhoud. Nadat de basisstructuur is opgezet kunnen wij periodiek adviseren en ondersteunen bij het bijsturen waardoor verder optimalisatie ontstaat.

Wanneer het bedrijf al het onderhoud wil uitbesteden kunnen wij adviseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de uitvraag. Wanneer het onderhoud al is uitbesteed dan kunnen wij controleren of de externe partij de gemaakte afspraken op correcte wijze nakomt.