Middelgrote commerciële productiebedrijven

Kadins adviseert en ondersteunt middelgrote commerciële productiebedrijven in o.a. de agrarische sector, de voedingssector, productsamenstelling, energieopwekking, drinkwaterlevering.

Wij merken dat de behoefte bij dit soort bedrijven vaak gericht is op het verder professionaliseren van het onderhoudsmanagement of asset management of de stap maken van onderhoudsmanagement naar asset management.

Wanneer het bedrijf geen eigen maintenance engineers of onderhoudsadviseurs in dienst heeft kunnen wij deze rol invullen. Wanneer het bedrijf deze wel in dienst heeft kunnen wij fungeren als klankbord en kunnen we adviseren en  ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk te kort capaciteit is door ziekte of wanneer er een professionaliseringsstap gemaakt wordt die extra capaciteit of kennis vergt.

Wanneer het bedrijf al het onderhoud wil uitbesteden kunnen wij adviseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de uitvraag. Wanneer het onderhoud al is uitbesteed dan kunnen wij controleren of de externe partij de gemaakte afspraken op correcte wijze nakomt.